logo-tn

Hành trình bay

Thời gian Các chuyến bay Số hiệu Quốc gia
Thứ 4: 12 Dec 2018 Hà Nội - Osaka VJ938 (1:40) Nhật Bản
Thứ 6: 14 Dec 2018 Osaka - Tp.HCM VJ892 (9:30) Nhật Bản
Thứ 2: 17 Dec 2018

Cam Ranh - Thượng Hải

VJ5268 (14:30)

Trung Quốc

Thứ 2: 17 Dec 2018

Cam Ranh - Nghĩa Ô

VJ5420 (11:30)

Trung Quốc

Thứ 3: 18 Dec 2018

Cam Ranh - Hàn Châu

VJ5348 (15:45)

Trung Quốc

Thứ 3: 18 Dec 2018

Đà Năng - Hàn Châu

VJ8790 (16:25)

Trung Quốc

Thứ 3: 18 Dec 2018

Cam Ranh - Thiên Tân

VJ5320 (11:00)

Trung Quốc

Thứ 4: 21 Dec 2018 Tp.HCM - Kuala Lumpur VJ825 (9:30) Malaysia
Thứ 2: 24 Dec 2018 Singapore - Tp.HCM VJ814 (16:55) Singapore
Thứ 4: 26 Dec 2018 Hà Nội - Siem Reap VJ957 (16:30) Campuchia
Thứ 6: 28 Dec 2018 Tp.HCM - Hong Kong VJ876 (14:40) Hong Kong
Thứ 4: 01 Jan 2018 Bangkok - Tp.HCM VJ804 (14:00) Thái Lan
Thứ 6: 04 Jan 2019 Đài Bắc - Hà Nội VJ941 (12:00) Đài Loan
Thứ 7: 05 Jan 2019 Tp.HCM - Đài Bắc VJ842 (13:35) Đài Loan
Thứ 3: 08 Jan 2019 Seoul - Đà Nẵng VJ881 (6:15) Hàn Quốc
Thứ 4: 09 Jan 2019 Tp.HCM - Seoul VJ864 (22:15) Hàn Quốc
Thứ 6: 11 Jan 2019 Tokyo - Hà Nội VJ933 (9:30) Nhật Bản